Jeroen Van Vaerenbergh (de Foodarcheoloog) als archeoloog in 2009