Multicultureel kookboek

met Romeinse smaken

Voor het multicultureel kookboek PULS nodigde De Foodarcheoloog dertien landgenoten uit om een typisch familierecept te delen. Ze hebben wortels binnen de ruime grenzen van het Romeinse Rijk.  Als Romeinen nemen ze plaats rond dezelfde tafel, praten ze met elkaar en delen ze verhalen over leven en voedsel.

Het kookboek brengt ons op het spoor van haast verloren gewaande Romeinse smaken die in de gerechten doorschemeren. Ontdek combinaties over de relatieve barrières van tijd en landsgrenzen heen.

PULS

Puls is de populaire Latijnse naam voor een graanpap die voor het overgrote deel van de Romeinse bevolking dagelijkse kost was, van de meest zuidelijke provinciën in Noord-Afrika, over de Romeinse gebieden in het Midden-Oosten, de Balkan en de westmediterrane wereld, tot in de meest barbaarse uithoeken van het Romeinse Rijk op de Britse eilanden, in Duitsland en de Lage Landen.

Puls was levensnoodzakelijk voor de bevolking. Meer nog, de graanpap zorgde mee voor het voortbestaan van het hele Romeinse imperium. Zonder graan heerste er honger en onrust en was de samenleving in gevaar. Puls zorgde toen, en zorgt vandaag nog steeds, voor cohesie in een steeds veranderende maatschappij. Het staat symbool voor gerechten die mensen verbinden.

Romeinse smaken

De deelnemers met migratie achtergrond serveren herkenbaar basisvoedsel dat volgens terroir en seizoen op smaak wordt gebracht. Vreemde smaken die zich vermengen in een globaliserende wereld. Smaakcombinaties die ontloken in de Romeinse tijd en sindsdien de lokale keuken inspireren. Eeuwenoude smaken die we terugvinden in het begraven verleden onder onze voeten.

Etensresten gevonden in een waterput in een vergeten Romeinse handelsplaats in het Waasland, op de grens van de ‘geciviliseerde’ wereld, vormden de start van een reis doorheen de keukens van landen die ooit één waren binnen het Romeinse Rijk.

Participatief traject

In co-creatie met Vrouwencentrum vzw werd elk authentiek recept door de maker van het gerecht zelf uitgeschreven, in zijn of haar eigen stijl, met zijn of haar eigen maten en gewichten. Aan de hand van een interview wordt het gerecht in een persoonlijke, maar tegelijk ook culturele context geplaatst.

Beduimel en besmeur deze kookbundel, experimenteer ermee en laat je inspireren tot nieuwe familiegerechten die hun oorsprong vinden in het verleden, maar de toekomst kunnen doorstaan.

Multicultureel participatieproject vervat in een kookbundel met een archeologische bijsmaak

Good practice – www.herita.be/kenniscentrum

Waasland – 2019 – Erfpunt
Co-creatie met het Vrouwencentrum vzw – Sint-Niklaas

Foto’s: © Julie Scheurweghs

13 Belgen met wortels binnen de grenzen van het Romeinse rijk delen een familierecept – als Romeinen aan één tafel – in samenwerking met Vrouwencentrum Sint-Niklaas.